Malussystemet på olika bilar och testsystemet WLTP

med Inga kommentarer

Malus systemet?

Malus är ju som sagts tidigare en förhöjd fordonsskatt som började gälla 1 juli 2018 för nyregistrerade bilar i Sverige eller annat land. För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren. Från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Den förhöjda fordonsskatten är baserad på koldioxid i gram/km

Man undrar ju lite hur stor summa fordonsskatten blir på olika bilar under de tre första åren.

Följande ska räknas ut:

Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kr/ gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
På transposrtstyrelsens hemsida Transportstyrelsen finns ett beräkningsverktyg där man matar in mängden koldioxid i gram/km och vilket bränsle som fordonet har sedan får man fram vilken summa den förhöjda fordonsskatten blir.

Vi har tittat på några bilar motsvarande dem som vi ofta hjälper våra kunder att importera bil från Tyskland. Om du istället för att köpa en ny bil som är inregistrerad efter 1 juli så kan du spara stora pengar kanske 10 – 12 000kr ggr tre alltså 30 – 36 000 kr. Att importera en begagnad bil istället då du undviker Malussystemet så här långt.

Bilmärke CO2 utsläpp Skatt idag Förhöjd skatt Skatt efter 3 år
MB ML 350 cdi 189g/km 5 169kr 12 098kr 4 881 kr
Porsche Cayenne S Diesel 218g/km 6 682kr 15 593 kr 5 911kr
BMW X5  30d 158g/km 3 553 kr 8 362 kr 3 780 kr
Jaquar F-type S 211g/km 2 560 kr 11 647kr 2 560 kr
BMW M6 239g/km 3 176 kr 14 643 kr 3 176 kr
Mercedes S63 AMG S cab 244g/km 3 176 kr 14 643 kr 3 176 kr
Audi RS4 249g/km 3 396 kr 15 713 kr 3 396 kr

I ovanstående tabell kan du studera hur den förhöjda fordonsskatten blir på olika bilar. Fundera och återkom om du istället väljer att importera en begagnad bil från Tyskland.

Byte av testsystem NECD till WLTP systemet hösten 2019.

Bonus-malus – på pappret innebär det att bilar som släpper ut mer får en högre fordonsskatt, medan bilar med lägre utsläpp får en bonus. I verkligheten står det lite annorlunda till.
WLTP, som betyder Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, är en körcykel, en testmetod, som används för att mäta en bils bränsleförbrukning och utsläpp av skadliga partiklar. Det finns numera en koppling mellan bränsleförbrukning, utsläpp, och fordonsskatten, där skatten beräknas utifrån hur stora utsläpp ett fordon ger upphov till. Fordonsskatten idag beräknas efter den gamla körcykeln NECD fram till 31/12 2019. Efter 1/1 2020 så beräknas den efter WLTP, vilket medför – även här – en ”automatisk” höjning av malus. Dessutom flyttas en del bilar från bonus till malus över en natt. Och exakt samma bil som säljs ny 31/12 2019 har en lägre skatt än den som säljs 1/1 2020. Men utsläppen är förstås de samma.

Ovanstående är förslag, vi får se vad som händer. Alternativet för dig som kund kan vara att du med hjälp av oss på Importbil.se köper en begagnad husbil i Tyskland där husbilarna snart åter står på rad för att finna ny ägare.

Fredrik på Importbil.se

Kontakta fredrik@importbil.se idag!  Ordlista