Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och vi jobbar för att du ska kunna känna dig trygg i din kontakt med Importbil och våra skyldigheter följer enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvarige

FW Consulting AB (Framöver benämnt Importbil) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.

Importbil behandlar dina personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev
  • Fyller i vårt formulär
  • Söker kontakt med oss i övrigt.
  • Deltar i undersökningar
  • Lämnar kommentarer
  • Gör avtal och beställningar med oss.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Registrerade uppgifter

När du som kund gör beställningar kan följande komma att registreras:

  • För och efternamn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Adress

Importbils strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför en föreläsning att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du beställer våra produkter, publikationer eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Importbils tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Importbil i den utsträckning det krävs för att fullfölja beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för “benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss. De kan också lämnas till utomstående i de fall du ger samtycke till detta för att t.ex. kunna slussa dig vidare till värdefulla kontakter.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lagras i molnet hos Importbils leverantörer av IT-tjänster så som t.ex. Google. Vissa av dessa datacenter är belägna utanför  EU/EES-området och då kan dina personuppgifter också komma att sparas där.

I samtliga ovan nämnda situationer är Importbils personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Importbil använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa Importbils instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Importbils instruktioner. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, föreläsningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Är du kund och du har samtyckt till att dina kontaktuppgifter får användas till marknadsföringsändamål ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Importbil. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Länkar

På Importbils webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Importbil jobbar däremot kontinuerligt för att välja säkra och uppdaterade system så du kan känna dig trygg med vår hantering.

Cookies för utveckling av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida spårar vi data med Cookies, även kallat kakor.

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts.

Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Lag om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Importbil kan du i första hand vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail, fredrik@importbil.se, eller vid behov använda våra ordinarie kontaktuppgifter.