Nya importfördelar – Riksdagens beslut om Bonus-Malus

med Inga kommentarer

Importerad bil slipper högre fordonsskatt!

Bonus-Malus

Från den 1 juli 2018 träder det ikraft ett nytt så kallat Bonus-Malus system för nya lätta fordon med höga utsläpp, vilket innebär att stora, icke miljövänliga bilar med kraftiga motorer kommer få märkbart högre fordonsskatter. Köper du istället en begagnad bil från Importbil så kommer du undan denna skatt, så nu blir det än mer fördel att köpa en begagnad importerad bil eller husbil istället. Vi importerar enbart från Tyskland då vi där finner ett stort utbud och priserna är betydligt attraktivare här än i Sverige.

Syftet med Bonus-Malus är att öka antalet miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Vilka bilar innefattas i lätta fordon? De fordon som berörs är:

  • Personbil klass I – det är bilar som väger < 3500 kg och har plats till max åtta passagerare förutom förarplatsen.
  • Personbilklass II – en bil med permanent inrett bostadsutrymme. Det vi i dagligt tal kallar en husbil. Tyngre husbilar kan även registreras som lastbilar
  • Lätt lastbil – fordonsklass med en totalvikt på max 3500 kg som är avsedd för godstransport och inte anses vara att anse som personbil eller buss.
  • Lätta bussar – med en totalvikt av högst 3500 kg och har > åtta sittplatser förutom förarens och är huvudsakligen byggd för persontransporter.

Förslaget innebär följande ändringar för fordon som omfattas av bonus – malus-systemet.

  • Bonus till den som köper en bil med låga utsläpp

samtidigt som

  • Den som köper en bil med höga utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (Malus) under bilens tre första år.

Att befintliga fordon inte föreslås få någon skattehöjning är en skillnad mot tidigare remitterat förslag.

Vill du läsa mer om detta så finns det skrivet bl.a. på följande länkar:

  • På regeringens hemsida
  • På transportstyrelsens hemsida kan man också läsa om Bonus – Malus systemet.

Under följande rubriker: Varför införs bonus – malus, vilka bilar omfattas av bonus – malus.

Generella förändringar, vad innebär Bonus, vem får Bonus, när betalas Bonus ut och vad innebär Malus?

Transportstyrelsens hemsida

  • I AutoMotorsport kan du läsa följande artikel. Där kan du hitta vad det innebär i kronor för vilken bil du väljer och vad fordonsskatten blir för respektive år.

Hör av dig så hjälper vi dig att köpa din nästa importerade bil.

Varmt välkommen.

Kontakta fredrik@importbil.se idag!

Bonus, Importfordon genom Fredrik på Importbil.se
Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar