Uppgraderat kvalitetsarbete på Importbil.se

med Inga kommentarer

Nyhet inom Importbil.se – uppgraderat kvalitetsarbete för att importera bil från Tyskland

Under vinter och vår har vi inom Importbil gjort en systematisk uppföljning av hur våra kunder hittade till Importbil.se. Hur de upplevt vårt arbete och vad som kan förbättras inte minst vår hemsida och hur vårt personliga arbete med kunderna upplevs.

Vi har ställt frågor till femtio konsekutiva kunder där hälften är mellan 35 och 55 år. Av resterande är lika många under 35 år som över 55 år. Av alla tillfrågade är 95% män.

Av våra kunder hittar fyra av fem oss på internet och resterande anger att de fått tips av vänner och ett flertal är tidigare kunder.

Vi har frågat om vilka sökord som används och försöker arbeta med förbättring av vår hemsida utifrån detta. Vilken faktor var avgörande av valet att välja importbil? Då angavs att referenserna på hemsidan, snabba, fortlöpande och trovärdiga svar och en seriös uttömmande hemsida. Några kunder angav enkelhet, raka rör, professionalitet, lång erfarenhet och det personliga omhändertagandet.  Ett flertal av sidorna på hemsidan gav kunderna den information som söktes men många kontaktade oss direkt och fick sina svar omgående via mail eller telefonkontakt inom ett dygn.

Enkäten har gett oss möjlighet att förbättra kvalitetsarbetet i processen för en kund så att så lite som möjligt av information saknas på hemsidan och i vårt personliga arbete med kunden.

En kund uttryckte det hela så här: ” Mycket snabbare och bättre svar och omhändertagande än hos en vanlig bilhandlare”. Nu höjer vi ribban på kvalitén i vårt arbete med kunderna. Välkommen med din förfrågan om att Importera bil från Tyskland.

Fredrik ägare av Importbil

Kontakta fredrik@importbil.se idag!

Ordlista

Nyhet inom Importbil.se – uppgraderat kvalitetsarbete för att importera bil från Tyskland