Malussystemet 1 juli 2018 – Viktiga punkter

med Inga kommentarer

Träder ikraft 1 juli och gäller för nya lätta fordon. Det gäller alltså nya fordon från 2018 som är registrerade första gången efter 1 juli i Sverige eller annat land. Därmed inte om du väljer att importera din nästa begagnade bil med hjälp av oss på Importbil.se.

Befintliga fordon påverkas inte av detta och får en oförändrad fordonsskatt när bonus-Malussystemet införs. Läs gärna vår djupare artikel om detta här.

Här upprepar vi vilka fordon berörs. De fordon som kallas lätta fordon:

 • Personbil klass I – det är bilar som väger < 3500 kg och har plats till max åtta passagerare förutom förarplatsen.
 • Personbilklass II – En bil med permanent inrett bostadsutrymme. Det vi i dagligt tal kallar en husbil. Tyngre husbilar kan även registreras som lastbilar
 • Lätt lastbil – fordonsklass med en totalvikt på max 3500 kg som är avsedd för godstransport och inte anses vara att anse som personbil eller buss.
 • Lätta bussar – med en totalvikt av högst 3500 kg och har > åtta sittplatser förutom förarens och är huvudsakligen byggd för persontransporter.

Förändringarna för de fordon som omfattas

 • Importera bil från tyskland och slipp bonus malusDen som köper en ny bil med höga utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under bilens tre första år.
  • transportstyrelsens hemsida kan man läsa mer i detalj när det gäller Bonus om man väljer att köpa en ny bil efter 1 juli som är :
   • typgodkänd enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211)
   • uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6.
  • Notera att om du väljer att importera en begagnad bil från Tyskland så kan vi hjälpa dig slippa undan dessa regler, kontakta oss idag så hjälper vi dig.
 • Bonus till den som köper en ny bil med låga utsläpp

Läs mer hos Transportstyrelsen

transportstyrelsens hemsidan kan du även läsa om :

 • Hur beräknas bonus
 • Vem får bonus
 • Vad behöver en fordonsägare göra för att få bonus?
 • Hur görs utbetalning av bonus

Dessutom kan man själv räkna ut hur stor Malus – den förhöjda fordonsskatten (under 3 år) blir under punkten:

 • beräkna din fordonsskatt