Vad är Bonus-Malussystemet?

med Inga kommentarer

Bonus-Malussystemet för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

Systemet gäller för nya personbilar klass I och II (husbilar). Bonus–Malussystemet infördes 1 juli 2018 på nya personbilar. Detta är en förhöjd fordonsskatt som varar i tre år totalt för varje enskild ny bil. Den gäller från första registreringsdatum oberoende vilket land i Europa. Efter att bilen har passerat tre år försvinner den förhöjda fordonsskatten till den lägre nivån av fordonsskatt.
T.ex en bil som har första registreringsdatum i augusti 2018 har passerat tre år i augusti 2021 och har då återgått till den lägre nivån av fordonsskatt. Ett annat exempel en bil som har första registreringsdatum juni 2019 har nu i juni 2022 passerat de tre åren med förhöjd fordonsskatt.
Gränserna för när man började ta ut mer skatt för koldoxiden började på 95 gram 1 juli 2018, sänktes till 90 gram 1 april 2021 och en ny sänkning kom nu 1 juni 2022 till 75 gram koldioxid, det innebär att du som ska köpa en begagnad bil får en ekonomisk fördel av att köpa en bil som är minst tre år gammal. Vill du veta vilken utrustning och priser vi kan få fram för din nya bil eller husbil? Gör en prisförfrågan här.

Detaljer om detta och en kalkylator för att beräknar fordonsskatten för ett enskilt fordon kan hitta på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/bonus-malus/malus/

Fler inlägg om bonus Malus:

2020-01-13: Fordonsskatt 2020
2018-08-26: Malussystemet på olika bilar och testsystemet WLTP
2018-06-07: Nya importfördelar – Riksdagens beslut om Bonus-Malus
2018-07-01: Malussystemet 1 juli 2018 – Viktiga punkter

Bonus-Malus ökar bilskatten