Bonus -Malus

med Inga kommentarer

Bonus – Malus och bränslebytet

Från den 1 juli 2018 träder det ikraft ett nytt sk. Bonus malus-system för nya lätta fordon. Det gäller alltså nya fordon så dagens bilpark berörs inte och därmed inte om du väljer att importera din nästa begagnade bil med hjälp av oss på Importbil.se.

Befintliga fordonsflottan påverkas alltså inte av förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när systemet införs.

Syftet med detta är att öka antalet miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Vilka bilar innefattas i lätta fordon? De fordon som berörs är:

  • Personbil klass I – det är bilar som väger < 3500 kg och har plats till max åtta passagerare förutom förarplatsen.
  • Personbilklass II – En bil med permanent inrett bostadsutrymme. Det vi i dagligt tal kallar en husbil. Tyngre husbilar kan även registreras som lastbilar
  • Lätt lastbil – fordonsklass med en totalvikt på max 3500 kg som är avsedd för godstransport och inte anses vara en personbil eller buss.
  • Lätta bussar – med en totalvikt av högst 3500 kg och har > åtta sittplatser förutom förarens och är huvudsakligen byggd för persontransporter.

Förslaget innebär följande ändringar för fordon som omfattas av det nya systemet.

  • Bonus till den som köper en ny bil med låga utsläpp samtidigt som
  • Den som köper en bil med höga utsläpp får betala en förhöjd fordonsskatt (malus) under bilens tre första år.

Att befintliga fordon inte föreslås få någon skattehöjning är en skillnad mot tidigare remitterat förslag.

Vill du läsa mer om detta så finns det skrivet bl.a. på följande länkar:

  • På regeringens hemsida
  • På transportstyrelsens hemsida kan man också läsa om det nya systemet.

Under följande rubriker: Varför införs bonus – malus, vilka bilar omfattas av bonus – malus.

Där kan du hitta vad det innebär i kronor för vilken bil du väljer och vad fordonsskatten blir för respektive år.

Generella förändringar, vad innebär detta, vem får bonus, när betalas bonus ut och vad innebär malus?

Hör av dig så hjälper vi dig att köpa din nästa importerade bil. Fredrik 046-132306 eller 0704-795859 Varmt välkommen.

Företagsleasing
Bonus, Importfordon genom Fredrik på Importbil.se
Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar